koparka

Roboty odwadniające i hydrotechniczne

Roboty odwadniające i hydrotechniczne przeprowadzamy w celu uwydatnienia zdolności produkcyjnych gleb. Regulujemy rzeki, tworzymy kanały, wały ochronne, a nawet zbiorniki wodne. Nasza oferta obejmuje także umacnianie skarp, wykopy pod rury, wykopywanie stawów, opaski wokół budynku w celu szybszego spływania wody opadowej czy oczyszczanie ścieków. Skupiamy się także na tworzeniu rowów melioracyjnych, a w razie konieczności również je niszczymy. Zachęcamy do skorzystania z naszych profesjonalnych usług. W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się z nami.

 

Odwodnienia liniowe, drenaż opaskowy

Nasza oferta obejmuje również odwodnienia liniowe, które są doskonałym sposobem na uwolnienie terenu od wszelkich kałuż czy też nadmiernej ilości błota. Kolejną usługą, jaką proponujemy naszym klientom, jest drenaż opaskowy. To prace, które mają na celu obniżenie poziomu wód gruntowych do odpowiedniego poziomu. W czasie działań stosujemy przede wszystkim system rur drenarskich, który to umożliwia. Działamy według określonego schematu, a nasi fachowcy doskonale wiedzą, jak przeprowadzić wszelkie prace od pierwszego do ostatniego etapu.